Priekšlaicīga sēklas noplūde: kā risināt problēmu?

Seksuālā jomā vīrieši bieži saskaras ar priekšlaicīgas ejakulācijas problēmu. Kaut gan par šo jautājumu neeksistē precīzi un ticami statistikas dati (atsevišķos avotos tiek runāts par 32%), klīniska pieredze rāda, ka šādu traucējumu ir ļoti daudz. Priekšlaicīga sēklas noplūde nozīmē negaidītas […]