Maruta Seržante

Ārste, Auglības atpazīšanas konsultante.
Kosultēju pārus ar pazeminātu auglību, kā arī veselus pārus ģimenes plānošanas jautājumos.

Konsultēju sievietes ar menstruālā cikla traucējumiem.
Mācu pāriem iepazīt sevi ar Kreitona auglības sistēmas palīdzību (Creighton Model FertilityCare System).

Savas zināšanas esmu papildinājusi ASV, Pope Paul VI institūtā, kurā apguvu arī NaProTEHNOLOĢIJU (NaProTECHNOLOGY).

Regulāri pilnveidoju savas zināšanas apmācību kursos, semināros un kongresos Latvijā un ārvalstīs (FEMM).

Rīga
20319319
napro.latvia@gmail.com
Latviski, angliski, krieviski