Diāna Feldmane

AAM instruktore, psiholoģijas maģistre. Vadu meiteņu nodarbību “Cikla šovs -mana ķermeņa slepenā koda atklāšana”.
Esmu beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti;
zināšanas papildinājusi Polijā (KUL) pēcdiploma ģimeņu studijās.

Rīga
26388578
dianadziviba@gmail.com
Latviski, krieviski