Madara Jauģiete

AAM konsultants.
Auglības Atpazīšanas metodes un tām pievienotās vērtības man ir bijis un arvien ir liels prieks un atklājums par skaistumu sievietē.
Tāpēc ar prieku dalos šajās zināšanās arī ar citiem.

Ogre, Rīga
26426866
madara@augliba.lv
Latviski, angliski, spāniski