Diāna Feldmane

AAM instruktore, psiholoģijas maģistre.
Esmu beigusi LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti;
zināšanas papildinājusi Polijā (KUL) pēcdiploma ģimeņu studijās.

Rīga
26388578
dianadziviba@inbox.lv
Latviski, krieviski